تبلیغات
سیاست نامه - یلدا در شعر

یلدا در شعر

 

نوع مطلب :شعر روز ،

نوشته شده توسط:شریف..

گفتم بد نباشد که  ببینم شعرای ما از یلدا چه اشعاری سروده اند لذا تصمیم گرفتم تا گرآوری کنم این اشعار (البته شعرای متقدم)را که تقدیم میشود..

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید (حافظ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی

چو دل به عشق دهی دلبران یغما را

هنوز با همه دردم امید درمانست

که آخری بود آخر شبان یلدا را

…  به روی تو هر بامداد نوروزیست

شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

...باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

....برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم (غزلیات سعدی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست (قصاید سعدی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور است کاروان سحر زینجا

شمعی بباید این شب یلدا را(قصاید پروین اعتصامی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزت شب قدر و شب حساب برات

به حرمت شب آبستن و شب یلدا (قصاید عطار)

...چو درد من سری پیدا ندارد

شب یلدای من فردا ندارد (قطعات عطار)

بقیه در ادامه مطلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی

که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا (قصاید سنایی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر ابد ز عهده نمی‌آیدش برون

نازم عقوبت شب یلدای خویش را

…  هجران تو تشریف به هر جا ببرد

در پس و پیش هزاران شب یلدا ببرد (غزلیات وحشی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتبهٔ عرفان شود شام فنا روشنت

قیمت انوار شمع در شب یلدا طلب(قصاید وحشی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز عیشی خواستم زاید چه دانستم که چرخ

حامله دارد به سد ماتم شب یلدای من(ترکیبات وحشی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قندیل فروزی به شب قدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

…  قول تو زی ترسا

او بر دوشنبه و تو بر آدینه

تو لیل قدر داری و او یلدا

بر روز فضل روز به اعراض است(ناصرخسرو)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور رایش تیره شب را روز نورانی کند

دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند(قصاید منوچهری)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد اندر چاه یلدا

....بیخ کواکب شب  یلدا برافکند

روح القدس بشیبد اگر بکر همتش

....

همه شب‌های غم آبستن روز طرب است

یوسف روز، به چاه شب یلدا بینند

...

در زرد و سرخ شام و شفق بوده‌ام کنون

تن را به عودی شب یلدا برآورم

....

هست چون صبح آشکارا کاین صباحی چند را

بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من(قصاید خاقانی)

…  دی کرم پیله را از قوت

پیل بالا نوا فرستادی

کرم شب‌تاب را شب یلدا

در بن چه ضیا فرستادی(قطعات خاقانی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درازی شبهای یلدا گرفته

مرا صنعت چرخ توسن شکسته(قصاید انوری)

...با بهار رخت تواند گفت

شب  یلدا که روز نوروزم

در فراق رخ چو خورشیدت

روشنایی نمی‌دهد روزم (مقطعات انوری)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…  هجرانت، ای دلبر، شب یلداست پنداری

رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری(قصاید اوحدی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا در سر زلفش نکنی جان گرامی

پیش تو حدیث شب یلدا

نتوان کرد

....هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک

کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 …  مهر چو از حقه مینا بنمود

ماه من طلعت صبح از شب یلدابنمود(غزلیات خواجوی کرمانی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی(بابا طاهر)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

… یلدای غمم را سحری پیدا نیست

گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست

....با خود از بهر تسلی شب  یلدای فراق

هرچه گفتم ز زبان تو غلط بود غلط(غزلیات محتشم)

به طول طاعت ترسندگان ز صبح نشور

که روی خواب نبینند در شب  یلدا(قصاید محتشم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من از روز جزا واقف نبودم

شب یلدای هجران آفریدند(غزلیات فروغی بسطامی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل

همچون شب یلدا به درازی مشهور(رباعیات عبید زاکانی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشک براطراف مه آورده‌ای

توبه به زیر گنه آورده‌ای

بر رخ تو که آفت جان منست

از شب یلدا سپه آورده‌ای(غزلیات امیر خسرو دهلوی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه عجب گر دل من روز ندید

زلف تو صد شب یلدا دارد

تیر مژگان تو گر هر لحظه

جا کند در دل من جا دارد

....روزهای تیره بر شبها فزود

عمر من شد یک شب یلدای عشق

ای تهی از معرفت زحمت ببر

فیض داند قدر نعمتهای عشق

…  بویش کی رسد مشگ ختن حاشا

ز عطرش وام می‌گیرد خطا و چین

شب  یلداست خورشیدی در آن پنهان

ز هر چینش نماید ماه با پروین

…  ما را وعدهای وصل دادی

فئی یا مونسی تلک الوعودی

شب یلدای هجران کشت ما را

الا ایام وصل الحب عودی(غزلیات فیض کاشانی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب  یلدا است هر تاری ز مویت، وین عجب کاری

که من روزی نمی‌بینم، خود این شب‌های یلدا را..(سلمان ساوجی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز پهلوی شب یلدا زند

خویش را امروز بر فردا زند(اسرار خودی اقبال لاهوری)

...اشک خود بر خویش می ریزم چو شمع

با شب یلدا در آویزم چو شمع

...

چشم جانرا سرمه اش اعمی کند

روز روشن را شب یلدا کند

 (رموز بیخودی اقبال)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موی سیاهش پسر عم شب  یلدا

چشم مگو یک قبیله زنگی جنگی

...

خورشید برآید از شب یلدا

چون سلسله زلف تست پر حلقه

....

دلم به زلف وی از هرطرف‌ که روی نمود

سیاهی شب  یلدا ورا زمام‌گرفت

...

رایت شه گفت من آن آیت فتحم‌ که هست

طرهٔ رخسار نصرت پرچم یلدای من

... شر نرگشاده دو آهوی او کمین

زلفش به چهره چون شب یلدا بر آفتاب

...

هنرت چیست جز این ریش که‌ گویی به‌ مثل

شب یلدا بود از بس ‌که درازست و سیاه

…  ای نیلوفر بویا که خورشیدت دلیلستی

شب یلداستی مه را که بس تار و طویلستی

الا به دور زمان تا هزار طعنه رسد

به شام تیرهٔ یلدا ز صبح نورانی(قصاید قاآنی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صد شب یلداست در هر گوشه ی زندان ما

ما خجل اما سخن در صنعت مشاطه است(غزلیات عرفی شیرازی)



Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:47 ب.ظ

Lovely posts. Cheers!
buy cheap cialis in uk click here to buy cialis cialis price in bangalore cialis efficacit cialis tadalafil online cialis for sale in europa look here cialis order on line when can i take another cialis side effects for cialis cialis prezzo al pubblico
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:16 ق.ظ

Kudos, Numerous postings.

cialis manufacturer coupon how to purchase cialis on line buying cialis overnight cialis side effects import cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20mg preis cf cialis patentablauf in deutschland cheap cialis cialis 20 mg cut in half
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:32 ق.ظ

Excellent facts. Thank you!
cialis pills generic cialis at the pharmacy generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra look here cialis cheap canada cialis 100mg suppliers cialis 20 mg effectiveness overnight cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso calis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:01 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of tips.

tadalafil sublingual cialis online cialis flussig cilas cialis therapie cialis 50 mg soft tab only best offers cialis use cialis with 2 days delivery buy original cialis generic cialis soft gels
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 11:09 ق.ظ

Wow a lot of amazing knowledge!
american pharmacy cialis cialis pills cialis for sale south africa cialis manufacturer coupon dosagem ideal cialis generico cialis mexico buy brand cialis cheap cialis 10mg prix pharmaci buy original cialis cialis generique 5 mg
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:28 ب.ظ

You've made the point!
generic cialis pill online usa cialis online acheter cialis kamagra cuanto cuesta cialis yaho cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg best price buy cialis online nz viagra vs cialis weblink price cialis generic cialis levitra
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:35 ق.ظ

Kudos, Ample information.

buy cheap cialis in uk venta cialis en espaa brand cialis generic cialis manufacturer coupon cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online canadian drugs generic cialis buy name brand cialis on line viagra vs cialis vs levitra dosagem ideal cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:57 ب.ظ

Reliable data. Thanks!
interactions for cialis cialis free trial dose size of cialis walgreens price for cialis buy generic cialis cialis 20mg cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cut in half brand cialis nl generic for cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Really a good deal of useful tips.
click now buy cialis brand cialis online nederland generic cialis at walmart viagra vs cialis vs levitra cialis generic availability precios cialis peru buying cialis overnight prix de cialis cialis baratos compran uk venta de cialis canada
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 11:09 ب.ظ

You said it very well.!
the best choice cialis woman sublingual cialis online cialis online napol cialis prices online prescriptions cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis online nz wow cialis 20 cialis tablets cialis pills boards
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 09:52 ق.ظ

This is nicely said! .
cilas cialis uk cialis online holland try it no rx cialis buy cialis cialis manufacturer coupon rx cialis para comprar cialis 20 mg cialis cipla best buy we recommend cialis info
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 10:34 ب.ظ

You've made your point pretty well..
wow cialis tadalafil 100mg cialis online deutschland generic cialis at walmart cialis 20 mg cost cialis price thailand order cialis from india deutschland cialis online venta de cialis canada non 5 mg cialis generici miglior cialis generico
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Helpful information. Thank you!
i recommend cialis generico tadalafil 20 mg buy original cialis estudios de cialis genricos cialis wir preise cialis 5 mg para diabeticos generic low dose cialis buy cheap cialis in uk cialis generico milano buy brand cialis cheap
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:34 ب.ظ

Cheers, I appreciate it.
cialis tablets cialis generic tadalafil buy india cialis 100mg cost american pharmacy cialis cialis for daily use fast cialis online cialis price thailand cialis pas cher paris the best site cialis tablets buy cheap cialis in uk
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:14 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis generico in farmacia cialis 5 effetti collaterali when will generic cialis be available order cialis from india cialis 20mg preis cf cialis cuantos mg hay cialis savings card cialis pills prices for cialis 50mg prescription doctor cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:39 ب.ظ

Thanks. Valuable information.
cialis super kamagra cialis arginine interactio cialis coupon female cialis no prescription cilas cost of cialis per pill price cialis wal mart pharmacy only now cialis for sale in us how to purchase cialis on line buy cialis online legal
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:32 ق.ظ

You actually said this well!
look here cialis cheap canada cheap cialis cialis et insomni cialis arginine interactio cialis canada cost of cialis per pill cialis mit grapefruitsaft warnings for cialis cialis generico lilly chinese cialis 50 mg
buy cialis cheap
دوشنبه 9 مهر 1397 07:28 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of stuff!

prezzo di cialis in bulgaria cialis soft tabs for sale cialis authentique suisse cialis canadian drugs generico cialis mexico cialis from canada india cialis 100mg cost fast cialis online online cialis cialis 20 mg best price
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:57 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis efficacit viagra or cialis only here cialis pills cialis billig pastillas cialis y alcoho cialis en mexico precio tadalafilo cialis professional yohimbe cialis for sale in europa estudios de cialis genricos
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:28 ب.ظ

Good data. Thanks a lot!
cialis 5 mg schweiz price cialis best cialis dosage usa cialis online cialis tablets for sale cialis purchasing cialis cost cialis prezzo di mercato cuanto cuesta cialis yaho pastillas cialis y alcoho
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:49 ب.ظ

Truly plenty of fantastic tips.
cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk cialis generika buy cialis sample pack calis calis effetti del cialis cialis 20mg preis cf generic cialis tadalafil only now cialis 20 mg
http://babecolate.com/where-to-buy-cialis-in-tijuana.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:38 ق.ظ

Amazing forum posts. Many thanks!
compare prices cialis uk buy cialis online cheapest 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis manufacturer coupon generic cialis at the pharmacy we recommend cialis best buy cialis 5 mg cialis efficacit fast cialis online cialis therapie
Globalplus
یکشنبه 10 تیر 1397 02:41 ق.ظ
I rеally love ʏour blog.. Pleasant colors & theme. Ɗid you make tһiѕ amazing
site yourself? Please replky Ьack ass Ӏ'm attempting to creаte my very oѡn blog and
want to know wһere youu gоt this from or exacftly what tthe theme іs called.
Many tһanks!
Viagra Online Kaufen Erlaubt
یکشنبه 27 خرداد 1397 05:22 ب.ظ
Wһɑt's up, of courfse tһіs piece of writing is genuinely pleasant аnd I һave learned loot ߋf tһings frοm itt
regarding blogging. thankѕ.
Grove
یکشنبه 27 خرداد 1397 12:20 ق.ظ
І am aⅽtually delighted t᧐ read this blog posts whiϲh carries lⲟts of helpful data, tһanks fⲟr providing theѕе statistics.
Willis
چهارشنبه 23 خرداد 1397 01:47 ق.ظ
Hi! І simply ᴡould lije to give you a һuge thumbs up for yoսr excellent
infoгmation yoս have right here on this post. Ι'll be coming Ƅack to your blog f᧐r more soߋn.
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:14 ب.ظ

Appreciate it, Ample advice!

sublingual cialis online we like it safe cheap cialis we like it cialis price cialis e hiv tadalafilo buy generic cialis cialis coupons generico cialis mexico acquisto online cialis wow cialis tadalafil 100mg
basement finishing cost breakdown
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 12:24 ق.ظ
Remodeling a finished basement is costlier.
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:09 ب.ظ

Many thanks. Plenty of material.

tadalafil 20 mg tadalafil generic price cialis wal mart pharmacy cialis sans ordonnance cialis 5 mg funziona i recommend cialis generico cialis dose 30mg calis we choice cialis uk cialis 20mg prix en pharmacie
eyelashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:39 ب.ظ
Hey there! I've been reasing your weblog
for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shoout out from Humble Texas!
Just wanted to say keep up the fantastic work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30