تبلیغات
سیاست نامه - یلدا در شعر

یلدا در شعر

 

نوع مطلب :شعر روز ،

نوشته شده توسط:شریف..

گفتم بد نباشد که  ببینم شعرای ما از یلدا چه اشعاری سروده اند لذا تصمیم گرفتم تا گرآوری کنم این اشعار (البته شعرای متقدم)را که تقدیم میشود..

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید (حافظ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی

چو دل به عشق دهی دلبران یغما را

هنوز با همه دردم امید درمانست

که آخری بود آخر شبان یلدا را

…  به روی تو هر بامداد نوروزیست

شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

...باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

....برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم (غزلیات سعدی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست (قصاید سعدی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور است کاروان سحر زینجا

شمعی بباید این شب یلدا را(قصاید پروین اعتصامی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزت شب قدر و شب حساب برات

به حرمت شب آبستن و شب یلدا (قصاید عطار)

...چو درد من سری پیدا ندارد

شب یلدای من فردا ندارد (قطعات عطار)

بقیه در ادامه مطلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی

که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا (قصاید سنایی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر ابد ز عهده نمی‌آیدش برون

نازم عقوبت شب یلدای خویش را

…  هجران تو تشریف به هر جا ببرد

در پس و پیش هزاران شب یلدا ببرد (غزلیات وحشی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتبهٔ عرفان شود شام فنا روشنت

قیمت انوار شمع در شب یلدا طلب(قصاید وحشی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز عیشی خواستم زاید چه دانستم که چرخ

حامله دارد به سد ماتم شب یلدای من(ترکیبات وحشی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قندیل فروزی به شب قدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

…  قول تو زی ترسا

او بر دوشنبه و تو بر آدینه

تو لیل قدر داری و او یلدا

بر روز فضل روز به اعراض است(ناصرخسرو)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور رایش تیره شب را روز نورانی کند

دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند(قصاید منوچهری)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد اندر چاه یلدا

....بیخ کواکب شب  یلدا برافکند

روح القدس بشیبد اگر بکر همتش

....

همه شب‌های غم آبستن روز طرب است

یوسف روز، به چاه شب یلدا بینند

...

در زرد و سرخ شام و شفق بوده‌ام کنون

تن را به عودی شب یلدا برآورم

....

هست چون صبح آشکارا کاین صباحی چند را

بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من(قصاید خاقانی)

…  دی کرم پیله را از قوت

پیل بالا نوا فرستادی

کرم شب‌تاب را شب یلدا

در بن چه ضیا فرستادی(قطعات خاقانی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درازی شبهای یلدا گرفته

مرا صنعت چرخ توسن شکسته(قصاید انوری)

...با بهار رخت تواند گفت

شب  یلدا که روز نوروزم

در فراق رخ چو خورشیدت

روشنایی نمی‌دهد روزم (مقطعات انوری)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…  هجرانت، ای دلبر، شب یلداست پنداری

رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری(قصاید اوحدی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا در سر زلفش نکنی جان گرامی

پیش تو حدیث شب یلدا

نتوان کرد

....هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک

کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 …  مهر چو از حقه مینا بنمود

ماه من طلعت صبح از شب یلدابنمود(غزلیات خواجوی کرمانی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی(بابا طاهر)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

… یلدای غمم را سحری پیدا نیست

گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست

....با خود از بهر تسلی شب  یلدای فراق

هرچه گفتم ز زبان تو غلط بود غلط(غزلیات محتشم)

به طول طاعت ترسندگان ز صبح نشور

که روی خواب نبینند در شب  یلدا(قصاید محتشم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من از روز جزا واقف نبودم

شب یلدای هجران آفریدند(غزلیات فروغی بسطامی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل

همچون شب یلدا به درازی مشهور(رباعیات عبید زاکانی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشک براطراف مه آورده‌ای

توبه به زیر گنه آورده‌ای

بر رخ تو که آفت جان منست

از شب یلدا سپه آورده‌ای(غزلیات امیر خسرو دهلوی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه عجب گر دل من روز ندید

زلف تو صد شب یلدا دارد

تیر مژگان تو گر هر لحظه

جا کند در دل من جا دارد

....روزهای تیره بر شبها فزود

عمر من شد یک شب یلدای عشق

ای تهی از معرفت زحمت ببر

فیض داند قدر نعمتهای عشق

…  بویش کی رسد مشگ ختن حاشا

ز عطرش وام می‌گیرد خطا و چین

شب  یلداست خورشیدی در آن پنهان

ز هر چینش نماید ماه با پروین

…  ما را وعدهای وصل دادی

فئی یا مونسی تلک الوعودی

شب یلدای هجران کشت ما را

الا ایام وصل الحب عودی(غزلیات فیض کاشانی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب  یلدا است هر تاری ز مویت، وین عجب کاری

که من روزی نمی‌بینم، خود این شب‌های یلدا را..(سلمان ساوجی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز پهلوی شب یلدا زند

خویش را امروز بر فردا زند(اسرار خودی اقبال لاهوری)

...اشک خود بر خویش می ریزم چو شمع

با شب یلدا در آویزم چو شمع

...

چشم جانرا سرمه اش اعمی کند

روز روشن را شب یلدا کند

 (رموز بیخودی اقبال)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موی سیاهش پسر عم شب  یلدا

چشم مگو یک قبیله زنگی جنگی

...

خورشید برآید از شب یلدا

چون سلسله زلف تست پر حلقه

....

دلم به زلف وی از هرطرف‌ که روی نمود

سیاهی شب  یلدا ورا زمام‌گرفت

...

رایت شه گفت من آن آیت فتحم‌ که هست

طرهٔ رخسار نصرت پرچم یلدای من

... شر نرگشاده دو آهوی او کمین

زلفش به چهره چون شب یلدا بر آفتاب

...

هنرت چیست جز این ریش که‌ گویی به‌ مثل

شب یلدا بود از بس ‌که درازست و سیاه

…  ای نیلوفر بویا که خورشیدت دلیلستی

شب یلداستی مه را که بس تار و طویلستی

الا به دور زمان تا هزار طعنه رسد

به شام تیرهٔ یلدا ز صبح نورانی(قصاید قاآنی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صد شب یلداست در هر گوشه ی زندان ما

ما خجل اما سخن در صنعت مشاطه است(غزلیات عرفی شیرازی)http://unophjun.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 04:07 ق.ظ

Thanks. An abundance of tips.

only here cialis pills cost of cialis cvs cialis super acti we use it cialis online store cialis cipla best buy side effects for cialis 200 cialis coupon preis cialis 20mg schweiz we like it safe cheap cialis cialis generico lilly
http://neuprennald.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:12 ب.ظ

Great data. Appreciate it.
tadalafil 5mg cialis canada on line dose size of cialis chinese cialis 50 mg precios de cialis generico cialis pas cher paris cialis 100mg suppliers cialis canada cialis from canada tadalafilo
http://minveseac.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:30 ب.ظ

You stated that really well!
get cheap cialis cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris cialis cipla best buy cialis patent expiration cialis daily cialis generika cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 20 mg buy name brand cialis on line
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 04:39 ق.ظ

You explained this fantastically.
cost of cialis per pill canada discount drugs cialis cuanto cuesta cialis yaho click here cialis daily uk cialis generico lilly cialis 30 day trial coupon we choice cialis pfizer india cialis kaufen cialis generico postepay cialis online
http://fundici.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:50 ب.ظ

Seriously quite a lot of awesome knowledge.
cialis purchasing tarif cialis france tadalafil 20mg canadian drugs generic cialis rezeptfrei cialis apotheke safe dosage for cialis generic cialis pill online online prescriptions cialis cialis online buy brand cialis cheap
http://elexbio.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:37 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate it!
cialis cipla best buy cialis 5 mg funziona buy name brand cialis on line cialis online holland cialis prezzo di mercato cialis soft tabs for sale cialis herbs cialis generisches kanada cialis 20 mg best price sialis
http://baislotaf.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:00 ق.ظ

You said it adequately..
cialis for sale south africa cialis kaufen wo cialis 10mg prix pharmaci we like it cialis price click here take cialis recommended site cialis kanada cialis 20mg viagra vs cialis effetti del cialis generic cialis review uk
low cost cialis 20mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:19 ب.ظ

Many thanks. A good amount of postings.

costo in farmacia cialis cialis 30 day trial coupon tarif cialis france we like it safe cheap cialis cialis uk cialis great britain cialis online nederland cialis qualitat generic cialis 20mg tablets cialis 20mg preis cf
http://landdiscfo.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:21 ق.ظ

You have made your position quite well.!
non 5 mg cialis generici generic cialis at walmart cialis canadian drugs generic cialis with dapoxetine cialis australia org only now cialis 20 mg cialis authentique suisse how to purchase cialis on line how to purchase cialis on line cialis prices
buy cialis where
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:58 ب.ظ

Incredible quite a lot of superb material!
cialis preise schweiz venta de cialis canada india cialis 100mg cost cialis tablets for sale order a sample of cialis recommended site cialis kanada generic cialis 20mg tablets cialis 5mg wow cialis tadalafil 100mg generic cialis pro
http://hausinglop.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

Terrific write ups. Thank you.
generic cialis soft gels pastillas cialis y alcoho buying cialis on internet no prescription cialis cheap safe site to buy cialis online we recommend cialis info weblink price cialis cialis online holland achat cialis en itali cialis generico en mexico
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:08 ق.ظ

Factor effectively utilized!.
cialis 5 mg funziona generic cialis pro cialis super acti cialis ahumada cialis 20 mg best price cialis arginine interactio cialis rckenschmerzen costo in farmacia cialis generic cialis at the pharmacy interactions for cialis
http://ginncentran.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

You mentioned this adequately!
cialis 5mg weblink price cialis discount cialis cialis farmacias guadalajara cialis 5mg prix we choice cialis uk costo in farmacia cialis cialis 5mg cialis generico online cialis venta a domicilio
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:25 ق.ظ

Great data. Cheers!
cialis tablets cialis generico postepay the best choice cialis woman prix cialis once a da side effects for cialis cialis taglich viagra or cialis cialis wir preise achat cialis en itali cialis from canada
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

Thanks, Awesome stuff!
safe site to buy cialis online 200 cialis coupon click here cialis daily uk cialis en 24 hora buy cialis online cheapest cialis generic availability wow cialis 20 sublingual cialis online we use it cialis online store cialis free trial
psychische erektionsstorung viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your put up is simply nice and i can assume you're a professional on this subject. Well with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay updated with forthcoming post. Thanks 1,000,000 and please carry on the rewarding work.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

Amazing write ups. With thanks!
tadalafil generic acheter du cialis a geneve cialis en mexico precio effetti del cialis cialis lowest price cialis in sconto tadalafil 20mg cialis alternative we like it cialis soft gel estudios de cialis genricos
que pastilla es mejor que el viagra
شنبه 18 خرداد 1398 05:15 ب.ظ

I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really pleasant article on building up new web site.
https://gepa.es/18-poesia
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:13 ب.ظ
スーパーコピー 代引き ブランド通販 最新情報 会社概要 購入方法 品質保証 EMS追跡 ログイン履歴 もっと N級品 高品質 超美品 简 繁 EN [ログイン] 登録 x ログイン ...
http://tumorzentrum-zwickau.de/inhalt/aufgabenziele
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:13 ب.ظ
ルイヴィトンコピー財布,ルイヴィトンスーパーコピー,ブランドバッグブランドコピー激安通販!スーパーコピーブランドN級品販売専門店
https://www.kidsupfrontvancouver.com/donate/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:12 ب.ظ
ルイヴィトンブランドコピー
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:47 ب.ظ

Lovely posts. Cheers!
buy cheap cialis in uk click here to buy cialis cialis price in bangalore cialis efficacit cialis tadalafil online cialis for sale in europa look here cialis order on line when can i take another cialis side effects for cialis cialis prezzo al pubblico
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:16 ق.ظ

Kudos, Numerous postings.

cialis manufacturer coupon how to purchase cialis on line buying cialis overnight cialis side effects import cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20mg preis cf cialis patentablauf in deutschland cheap cialis cialis 20 mg cut in half
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Excellent facts. Thank you!
cialis pills generic cialis at the pharmacy generic cialis in vietnam acheter cialis kamagra look here cialis cheap canada cialis 100mg suppliers cialis 20 mg effectiveness overnight cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso calis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of tips.

tadalafil sublingual cialis online cialis flussig cilas cialis therapie cialis 50 mg soft tab only best offers cialis use cialis with 2 days delivery buy original cialis generic cialis soft gels
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 12:09 ب.ظ

Wow a lot of amazing knowledge!
american pharmacy cialis cialis pills cialis for sale south africa cialis manufacturer coupon dosagem ideal cialis generico cialis mexico buy brand cialis cheap cialis 10mg prix pharmaci buy original cialis cialis generique 5 mg
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:28 ق.ظ

You've made the point!
generic cialis pill online usa cialis online acheter cialis kamagra cuanto cuesta cialis yaho cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg best price buy cialis online nz viagra vs cialis weblink price cialis generic cialis levitra
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:35 ق.ظ

Kudos, Ample information.

buy cheap cialis in uk venta cialis en espaa brand cialis generic cialis manufacturer coupon cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online canadian drugs generic cialis buy name brand cialis on line viagra vs cialis vs levitra dosagem ideal cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 11:57 ب.ظ

Reliable data. Thanks!
interactions for cialis cialis free trial dose size of cialis walgreens price for cialis buy generic cialis cialis 20mg cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cut in half brand cialis nl generic for cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:55 ق.ظ

Really a good deal of useful tips.
click now buy cialis brand cialis online nederland generic cialis at walmart viagra vs cialis vs levitra cialis generic availability precios cialis peru buying cialis overnight prix de cialis cialis baratos compran uk venta de cialis canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30